GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tháng 10 năm 1975, đội khảo sát Thiết kế trực thuộc Khu Đường bộ 5 được thành lập, mà tiền thân là đội Khảo sát Thiết kế thuộc ban Giao thông Vận tải khu Trung trung bộ. lực lượng Kỹ sư, cán bộ công nhân viên chủ yếu của Cục, các sở và Viện Thiết kế Giao thông Vận tải được điều động và bổ sung vào từ những năm 1968 - 1970. Đội trưởng là Kỹ sư Lê Ngọc Thọ, tốt nghiệp khoá 1 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Xem thêm