GIỚI THIỆU CÔNG TY

  Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 5- TECCO5

Xem thêm

Kế hoạch đấu thầu gói thầu thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Kế hoạch đấu thầu gói thầu thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thông báo kế hoạch đấu thầu gói thầu thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
 

Nội dung kế hoạch đấu thầu:

Tên gói thầu: Gói thầu 13C (EPC): Khảo sát thiết kế, cung cấp hàng hóa và lắp đặt thiết bị ITS.

Giá gói thầu tạm tính: 707,06 tỷ đồng tương đương 33,61 triệu USD.

Hình thức/ phương thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế (ICB) – có sơ tuyển theo hướng dẫn của JICA.

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2015.

Loại hợp đồng: Phần TKKT, cung cấp hàng hóa: hợp đồng trọn gói; Phần khảo sát: theo đơn giá cố định;

Phần xây lắp: theo đơn giá điều chỉnh.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng.

Nguồn vốn: Vốn do JICA tài trợ và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Giá gói thầu là tạm tính, đã bao gồm 10% thuế GTGT và chưa bao gồm dự phòng.

Tỷ giá 1USD = 21.036 đồng.

Theo www.mot.gov.vn