GIỚI THIỆU CÔNG TY

  Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 5- TECCO5

Xem thêm

Mời thầu gói thầu số 8 thuộc Dự án Kéo dài và nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đậu máy bay – Cảng hàng không Pleiku

Mời thầu gói thầu số 8 thuộc Dự án Kéo dài và nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đậu máy bay – Cảng hàng không Pleiku

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam thông báo mời thầu gói thầu số 8 thuộc Dự án Kéo dài và nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đậu máy bay – Cảng hàng không Pleiku. Nội dung thông báo mời thầu:Bên mời thầu: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

 

- Gói thầu: Gói thầu số 8: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị khí tượng tự động.

Dự án: Kéo dài và nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đậu máy bay – Cảng hàng không Pleiku.

Nguồn vốn: Quỹ đầu tư và phát triển của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (không sơ tuyển/ chọn nhà thầu trong nước và quốc tế).

Thời gian bán HSMT: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 2 năm 2015 đến 09 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 3 năm 2015.

Địa điểm: Tầng 6 Ban Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường, Tổng Công ty Cảng HKVN. Số 58 Trường Sơn, phường 02, quận Tân Bình, TP. HCM, Việt Nam. Điện thoại: 84.384853.83, Ext: 2801, Fax: 84.38445127.

Giá bán: 3.000.000 VNĐ.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 3 năm 2015.

Theo www.mt.gov.vn