GIỚI THIỆU CÔNG TY

  Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 5- TECCO5

Xem thêm

Mời sơ tuyển 02 gói thầu thuộc Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Mời sơ tuyển 02 gói thầu thuộc Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thông báo mời sơ tuyển 02 gói thầu thuộc Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.
 

Nội dung thông báo mời sơ tuyển:

Tên bên mời thầu: Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Tên gói thầu:
Gói thầu số 14A1 (Km000+000 - Km032+600).
Gói thầu số 14A2 (Km032+600 – Km065+000).

Tên dự án: Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Nguồn vốn: Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế (ICB), có sơ tuyển theo quy định của JICA, một túi hồ sơ (Japan-tied ICB with PQ).

Thời gian phát hành HSMST: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 3 năm 2015 đến 14 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 5 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành HSMST: Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 4, toà nhà MITEC, lô E2, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0436 430 275, Fax: 0436 430 270.

Giá bán 01 bộ HSMST: 100 USD (một trăm đô la Mỹ).

Địa điểm nhận HSDST: Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 4, toà nhà MITEC, lô E2, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời điểm đóng sơ tuyển: 14 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 5 năm 2015.

HSDST sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 04 tháng 5 năm 2015. Tại trụ sở Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam. Tầng 4, toà nhà MITEC, lô E2, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội.

Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam kính mời các Nhà thầu nộp HSDST tới tham dự lễ mở sơ tuyển vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Theo www.mt.gov.vn