GIỚI THIỆU CÔNG TY

  Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 5- TECCO5

Xem thêm

Các Hoạt động tư vấn

 

Từ năm 1975 đến nay nhiều dự án lớn về đường đã được Công ty hoàn thành với chất lượng cao. Bao gồm:
- Tại các thành phố lớn:
+ Đường đô thị (Loại I,II)
+ Các nút giao thông
+ Đường du lịch ven biểnCa

- Ở các đường miền núi  hải đảo có địa hình, địa chất phức tạp như : Đường Hồ Chí Minh (Đoạn  A tep - Đăkzôn)
- Các quốc lộ và các đường cao tốc trong phạm vi cả nước.
- Thiết kế ổn định mái dốc bằng các loại tường chắn ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực địa kỹ thuật.
- Thiết kế xử lý nền đất  yếu bằng giếng cát, đệm cát và bấc thấm v.v...