GIỚI THIỆU CÔNG TY

  Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 5- TECCO5

Xem thêm

Thông báo: Chúc mừng sinh nhật CBCNV công ty -T1/2018

  

TT Họ và Tên Ngày tháng năm sinh
1 Phan Đức Huấn 10/01/1961
2 Phạm Anh Hùng 08/01/1963
3 Phạm Ngọc Vinh 01/01/1974
4 Tôn Thất Lê Quốc 16/01/1975
5 Dương Đình Hùng 18/01/1972
6 Nguyễn Thị Thanh Huyền 20/01/1986
7 Lương Tiến Hùng 06/01/1979
8 Lê Kim Hùng 01/01/1970
9 Phạm Hồng Nam 01/01/1973
10 Nguyễn Thị Kim Thành 01/01/1973
11 Trần Quốc Dũng 15/01/1983
12 Lê Thị Châu Giang 08/01/1974
13 Lê Anh Tuấn 09/01/1975
14 Nguyễn Hữu Tuấn 04/01/1974
15 Lê Văn Phú 17/01/1975
16 Lê Phước Thái Sơn 24/01/1983
17 Lê Quốc Tín 04/01/1985
18 Phan Văn Tý 05/01/1985
19 Nguyễn Văn Hòa 17/01/1986
20 Lê Lâm Đại 08/01/1983
21 Bùi Hồng Nam 02/01/1979
22 Cao Ngọc Thìn 04/01/1989
23 Nguyễn Thành Nam 08/01/1987
24 Nguyễn Hữu Thanh 23/01/1989
25 Hoàng Đình Thắng 10/01/1992
26 Nguyễn Đình Mùi 26/01/1988