GIỚI THIỆU CÔNG TY

  Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 5- TECCO5

Xem thêm

Xin vui lòng nhập đầy đủ thông tin, và chắc chắn rằng địa chỉ email của bạn là hợp lệ, nếu không chúng tôi sẽ không thể gởi trả lời cho bạn!

( Ví dụ: 0905. xxx .xxx )
  • Liên hệ Phòng Nhân Chính - Tiền lương Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 5 - TECCO5

    Địa chỉ:229 Trường Chinh, P. An Khê, Q. Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

  • Điện thoại: (+84) 236 3811893 - Fax: (+84) 236 3842415

    Email: nhanchinhtecco5@gmail.com