Gửi yêu cầu liên hệ

  Công Ty CP Tư Vấn XDCT Giao Thông 5

  • Địa chỉ: Số 229 Đường Trường Chinh – Quận Thanh Khê – Tp Đà Nẵng
  • Điện thoại: 0236.3721808 – 3842288 – 3811893
  • Fax : 0236.3842415
  • E-mail: kehoachtecco5@gmail.com
  • Website: Tecco5.com.vn