Căn cứ Luật thực hiện dân chủ cơ sở số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022;

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 4 điều 63 của Bộ luật lao động về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;

Ngày 29/3/2024 Công đoàn và chính quyền CP Tư vấn XDCT GT5 (TECCO5) đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024.
hnnld

Hội nghị với mục đích nhằm phát huy quyền dân chủ của người lao động trong việc tham gia quản lý doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người lao động được biết, được tham gia ý kiến và được quyết định, giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Đồng thời nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với người lao động và tạo điều kiện cho tổ chức Công Đoàn thực hiện tốt chức năng trong việc đảm bảo quyền làm chủ cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Các đại biểu dự hội nghị với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm đã tích cực tham gia đóng góp các ý kiến vào nội dung của Hội nghị, đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn cho Công ty.

Năm 2023 với tinh thần đoàn kết và nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ – NLĐ trong Công ty đã cố gắng hết mình và đạt vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị Người lao động năm 2022 thông qua. Có thể nói đây là năm mà Công ty có nhiều khởi sắc trên mọi mặt công tác, việc làm cho NLĐ được ổn định, đời sống của NLĐ ngày một cải thiện.

Bên cạnh đó các hoạt động phong trào thi đua, phong trào văn nghệ thể thao cũng được quan tâm chú trọng. Năm 2023 Công ty được Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT-CTCP khen tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc” năm 2023 (Quyết định số 378/QĐ/TEDI ngày 08/12/2023); 03 cá nhân được Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT-CTCP khen tặng danh hiệu “Cá nhân tiêu biểu xuất sắc” năm 2023 (Quyết định số 377/QĐ/TEDI ngày 08/12/2023); 09 nhóm sáng kiến với 24 cá nhân tham gia được Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT-CTCP công nhận sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất (Quyết định số 362/QĐ/TEDI ngày 24/11/2023); Tổng Liên đoàn trao tặng Bằng lao động sáng tạo cho 02 đoàn viên (Quyết định số 8576/QĐ-TLĐ ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Tổng Liên Đoàn LĐ Việt Nam); Công Đoàn GTVT Việt Nam tặng Cờ chuyên đề Công đoàn cơ sở xuất sắc trong phong trào ‘‘Thể dục thể thao’’ (Quyết định số 160/QĐ-CĐN ngày 29 tháng 12 năm 2023)

Dự và chỉ đạo Hội nghị Ông Nguyễn Công Tâm Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT, thay mặt BTV Công đoàn Tổng công ty TVTK GTVT đã phát biểu ghi nhận những nỗ lực, đóng góp, của Ban lãnh đạo cũng như tập thể Người lao động đã không ngừng cố gắng lao động sản xuất, chia sẻ khó khăn cùng Công ty, động viên Người lao động yên tâm công tác.
hnnld4

Toàn thể NLĐ trong Công ty tán thành các nội dung, các ý kiến chỉ đạo và thống nhất đưa vào Nghị quyết của Hội nghị.
hnnld3

Ông Tôn Thất Lê Quốc – Giám đốc Công ty và ông Trương Thanh Đạm – Chủ tịch Công đoàn Công ty kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, NLĐ trong toàn Công ty nêu cao tinh thần đoàn kết hợp tác, cùng ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua bằng những việc làm và hành động cụ thể, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị, các chỉ tiêu SXKD của Công ty trong năm 2024, xây dựng Công ty ngày một ổn định và phát triển./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *