DATP ĐTXD ĐOẠN MAI SƠN – QUỐC LỘ 45 THUỘC DỰ ÁN ĐTXD MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC TRÊN TUYẾN BẮC – NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2017- 2020 Tên dự án : DATP ĐTXD ĐOẠN MAI SƠN – QUỐC LỘ 45 THUỘC DỰ ÁN ĐTXD MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC…

DATP ĐTXD ĐOẠN MAI SƠN – QUỐC LỘ 45 THUỘC DỰ ÁN ĐTXD MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC TRÊN TUYẾN BẮC – NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2017- 2020

Tên dự án : DATP ĐTXD ĐOẠN MAI SƠN – QUỐC LỘ 45 THUỘC DỰ ÁN ĐTXD MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC TRÊN TUYẾN BẮC – NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2017- 2020
Chủ đầu tư : BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THĂNG LONG
Tổng mức đầu tư : 12.918 TỶ ĐỒNG
Địa điểm : HUYỆN YÊN MÔ, HUYỆN HOA LƯ, THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP, TỈNH NINH BÌNH; VÀ VĨNH LỘC, YÊN ĐỊNH, THIỆU HÓA, ĐÔNG SƠN, TRIỆU SƠN, NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA
Thời gian thực hiện : NĂM 2018-2023
Đơn vị thiết kế : LIÊN DANH TECCO5-BRITEC-TRICC
Dịch vụ tư vấn: Khảo sát, thiết kế kỹ thuật, tư vấn giám sát
Nhóm dự án, cấp công trình : DỰ ÁN NHÓM A, CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CẤP I

Datp đtxd đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45 thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc – nam phía đông giai đoạn 2017- 2020 nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, từng bước hình thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông có năng lực lớn, an toàn, tốc độ cao; kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị đặc biệt là 3 vùng kinh tế trọng điểm, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, với các công trình hiện đại, thúc đẩy phát ừiển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh; góp phần tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, phù hợp với Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1, kết nối và phát huy hiệu quả đoạn đường bộ cao tốc đã và đang đầu tư; tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội cho các tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa nói riêng và khu vực Bắc Miền Trung nói chung; phù hợp với định hướng và quy hoạch phát triển giao thông vận tải. Cao tốc Mai Sơn – QL45 giai đoạn hoàn chỉnh được xây dựng theo quy mô 6 làn xe, nền đường 32,25m, đạt vận tốc thiết kế 120 km/giờ; giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng 4 làn xe hạn chế, nền đường 17 m, đạt vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Trên đoạn tuyến Km274+111-Km301+00 có:

– Hầm Tam Điệp (dài 245m) qua núi Tam Điệp kết nối 2 tỉnh Thanh Hóa – Ninh Bình, được thiết kế và thi công theo công nghệ NATM (New Austrian Tunnelling Method). Mặt cắt ngang hầm gồm 2 hầm đơn, mỗi hầm rộng 14,05m, tĩnh không 5,0m;

– Xây dựng ba nút giao liên thông dạng kim cương và bán hoa thị.

– Xây dựng đồng bộ các hạ tầng kỹ thuật cầu, cống, hầm chui dân sinh, đường gom, nút giao cắt trực thông; hệ thống chiếu sáng hầm & nút liên thông; hệ thống an toàn giao thông, giao thông thông minh ITS & thu phí.