Dự Án Thành Phần Đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh Thuộc Dự Án Xây Dựng Công Trình Đường Bộ Cao Tốc Bắc – Nam Phía Đông Giai Đoạn 2021 -2025 Tên dự án : DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN QUY NHƠN – CHÍ THẠNH THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC…

Dự Án Thành Phần Đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh Thuộc Dự Án Xây Dựng Công Trình Đường Bộ Cao Tốc Bắc – Nam Phía Đông Giai Đoạn 2021 -2025

Tên dự án : DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN QUY NHƠN – CHÍ THẠNH THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC – NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 -2025
Chủ đầu tư : BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 85
Tổng mức đầu tư : 14.802,46 TỶ ĐỒNG
Địa điểm : THỊ XÃ AN NHƠN, HUYỆN TUY PHƯỚC, TP QUY NHƠN THUỘC TỈNH BÌNH ĐỊNH & THỊ XÃ SÔNG CẦU, HUYỆN TUY AN THUỘC TỈNH PHÚ YÊN
Thời gian thực hiện : NĂM 2021-2025
Đơn vị thiết kế : LIÊN DANH TECCO5-TEDI-TECCO8
Nhóm dự án, cấp công trình : DỰ ÁN NHÓM A, CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CẤP I

 

Dự án thành phần đoạn quy nhơn – chí thạnh thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc – nam phía đông giai đoạn 2021 -2025 hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông; kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu, đặc biệt là các vùng kinh tế trọng điểm; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với các công trình hiện đại, tạo sức lan tỏa cao để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.

quynhon chithanh
Đề xuất chi gần 15.000 tỷ đồng xây cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh

 

Cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh giai đoạn hoàn chỉnh được xây dựng theo quy mô 6 làn xe, nền đường 32,25 m, đạt vận tốc thiết kế 120 km/giờ; giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng 4 làn xe hạn chế, nền đường 17 m, đạt vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Trên đoạn tuyến Km0+200-Km66+965,91 có:

– Dự án đấu nối với Hầm Cù Mông đang khai thác và cầu vượt sông Kỳ Lộ tại Km63+327 có chiều dài L=1874,2m và trụ cầu cao 45m.

– Xây dựng bốn nút giao liên thông dạng Trumpet.

cao tốc quy nhơn - chí thạnh
cao tốc quy nhơn – chí thạnh

– Xây dựng đồng bộ các hạ tầng kỹ thuật cầu, cống, hầm, đường gom phục vụ thoát nước, giao cắt trực thông; hệ thống chiếu sáng hầm & nút liên thông; hệ thống an toàn giao thông, giao thông thông minh ITS & thu phí.

vovcongnhanlaymaudatduadixetnghiem 1681689311548 1681689311921644563589