Tên dự án: DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG TRỊ BÌNH – CẢNG DUNG QUẤT LÝ TRÌNH KM0+0.00 – KM8+743.42 Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ DUNG QUỐC Nguồn vốn đầu tư: HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG, NGUỒN VƯỢT THU, NGUỒN KẾT DƯ VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP…

Tên dự án: DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG TRỊ BÌNH – CẢNG DUNG QUẤT LÝ TRÌNH KM0+0.00 – KM8+743.42
Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ DUNG QUỐC
Nguồn vốn đầu tư: HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG, NGUỒN VƯỢT THU, NGUỒN KẾT DƯ VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC
Tổng mức đầu tư: 1.503 TỶ ĐỒNG
Địa điểm: HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI.
Thời gian thực hiện: NĂM 2014-2024
Đơn vị thiết kế: TECCO5
Dịch vụ tư vấn: Khảo sát,thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát
Nhóm dự án, cấp công trình: DỰ ÁN NHÓM B, CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CẤP II

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG TRỊ BÌNH – CẢNG DUNG QUẤT TRONG nhằm phục vụ cho quá trình đầu tư, xây dựng, hoạt động và phát triển Khu kinh tế Dung Quất với qui mô lớn, phát triển đa ngành, đa lĩnh vực theo chủ trương của Đảng và Nhà nước; xây dựng và phát triển công nghiệp lọc hoá dầu, hoá chất, các ngành công nghiệp nặng có qui mô lớn, các hoạt động đầu tư du lịch, thương mại, tài chính gắn với khai thác hiệu quả cảng nước sâu Dung Quất, sân bay Chu Lai, đô thị Vạn Tường, đô thị Dốc sỏi.

Đặc biệt là đáp ứng yêu cầu đầu tư, xây dựng và hoạt động của các dự án lớn tại Khu kinh tế Dung Quất trong thời gian đến như: Đầu tư, mở rộng nâng công suất Nhà máy lọc dầu và các dự án hoá dầu để hình thành trung tâm lọc – hoá dầu Quốc gia; dự án khai thác, vận chuyển khí vào bờ; Nhà máy nhiệt điện Dung Quất, Nhà Nhà máy thép Guang Lian – JFE, đầu tư mở Nhà máy công nghiệp nặng Doosan…

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc giữ vững trật tự an toàn giao thông, an ninh trong vùng, đảm bảo ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng. Dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn đường ô tô cấp I, tốc độ thiết kế 80km/h, nền đường 4 làn xe rộng 17,0-28,5m, tổng chiều dài 8,7km.

đường trị bình

Các hạng mục chính được đầu tư:

– Xây dựng cầu Trà Bồng Km5+293 bắc qua sông Trà Bồng với khổ thông thuyền BxH=40mx6m, thuộc địa phận xã Bình Chánh – huyện Bình Sơn – tỉnh Quảng Ngãi, cầu dài 668,10m gồm nhịp chính dầm liên tục đúc hẫng theo sơ đồ 50m+75m+50m và 12 nhịp dẫn dầm giản đơn Super T, khổ cầu 19,125m;

– Xử lý các đoạn nền đường đắp qua vùng đất yếu bằng giải pháp giếng cát, vải địa kỹ thuật & gia tải;

– Xây dựng đồng bộ các hạ tầng kỹ thuật nút giao, cầu, cống, rãnh thoát nước, an toàn giao thông, cống kỹ thuật & hệ thống chiếu sáng.