Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024 Tại TECCO5

Ngày 29/03/2024 tại Đà Nẵng, Công ty cổ phần Tư vấn XDCT Giao Thong 5 –  TECCO5 đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Tại Đại hội, 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng trong chương trình Đại hội.
z5315504689230 13f34d242978f3ed06de4f593009315f
Đại Hội Đổng Cổ Đông Thường Niên 2024 – TECCO5
Báo cáo tại Đại hội cổ đông, Ông Tôn Thất Lê Quốc- Giám Đốc công ty phát biểu trong năm 2023, Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ, điều hành SXKD đảm bảo tuân thủ pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty, thực hiện nghiêm túc nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy chế, quy định quản trị nội bộ của Công ty; Với các chỉ tiêu SXKD hoàn thành vượt mức kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023 đề ra thể hiện HĐQT, Ban điều hành đã nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo toàn vốn, đảm bảo lợi nhuận và cổ tức dự kiến trả cho các cổ đông ở mức cao, đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn nhưng vẫn giữ ổn định tương đương thu nhập bình quân năm 2022.

Ông Tôn Thất Lê Quốc - Giám Đốc Công Ty

Năm 2023, Ban điều hành Công ty đã triển khai và thực hiện đầy đủ các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong năm 2023. Đã phối hợp chặt chẽ và triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán độc lập, báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Với thành tích đạt được trong năm 2023, Công ty được Hội đồng Thi đua khen thưởng Tổng công ty khen thưởng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc” tại Quyết định số 378/QĐ-TEDI ngày 08/12/2023 của Tổng Công ty tư vấn thiết kế GTVT-CTCP.
z5315504707991 7a57c37ae4f47d668cee275439697996
Đại hội bỏ phiếu bầu thành viên Ban Kiểm Soát

Tổng số dự án Công ty tham gia dự thầu trong năm 2023 là 61 dự án và trúng thầu 57 dự án; trong đó chỉ định thầu và chào giá: 40 dự án chiếm 66% tổng số dự án với giá trị 15,76 tỷ đồng; Đấu thầu cạnh tranh: 21 dự án chiếm 34% tổng số dự án (trong đó tỷ lệ trúng thầu là 17 dự án chiếm 81% trên tổng số dự án đấu thầu, với tổng giá trị là 71,55 tỷ đồng). Tổng giá trị trúng thầu năm 2023 là 87,31 tỷ đồng. Một số dự án không trúng thầu Ban điều hành đã báo cáo HĐQT và tổ chức họp đánh giá nguyên nhân để rút ra bài học kinh nghiệm.

Trong năm 2023, Công ty đã ký kết 57 hợp đồng với tổng giá trị 87,31 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch (KH 90 tỷ); số hợp đồng thuộc thẩm quyền của HĐQT cho ý kiến: 01 hợp đồng Gói thầu Tư vấn Khảo sát, thiết kế BVTC Dự án Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng với giá trị 17,924 tỷ (chiếm 34,5% tổng tài sản). Những hợp đồng có giá trị lớn gồm: Quốc lộ 28B-BVTC: 11,04 tỷ đồng; Khảo sát, thiết kế BVTC QL14B: 8,68 tỷ đồng; ĐT721 Lâm Đồng bước BVTC: 5,51 tỷ đồng, bước dự án 4,85 tỷ đồng; ĐT725 Lâm Đồngbước BCNCKT: 3,42 tỷ đồng; Tư vấn giám sát cầu Tam Hoà: 4,56 tỷ đồng…

Ban điều hành đã rất quan tâm đến việc nghiên cứu ứng dụng KHKT. Trong năm được Tổng công ty công nhận 02 dự án đạt giải 3 “Công trình chất lượng cao”; 09 nhóm sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất với 24 cá nhân tham gia.
Đánh dấu hơn 48 năm thành lập và phát triển, TECCO5 đã vượt qua mọi thử thách khó khăn. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành SXKD trong năm 2023, đảm bảo tuân thủ pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty, thực hiện nghiêm túc nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy chế, quy định quản trị nội bộ của Công ty; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao năm 2023, bảo toàn vốn, đảm bảo lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.
Sau một thời gian làm việc tích cực và khẩn trương, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn TECCO5 đã hoàn thành tốt chương trình đề ra. Buổi họp diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm của các cổ đông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *